top of page

רשימת הסקריפטים

SelPlus - בחירות פלוס

לעבוד על כמה בחירות ביחד

אפשר לקלוט כמה בחירות שרוצים,
ולעבוד איתם; להוסיף ולשנות תכונות,
קודים,פקודות וכו'.

 IndiGraph - אינדי גרף

השילוב בין תג לאינדיזין

עושים העימוד בתג והסקריפט מדביק הגרפיקה לפי הקודים בתג, סקריפט משוכלל ביותר עם הרבה אפשרות.

DocMap - מפת מסמך

ניווט בהמסמך בקלות

מזינים קודים להסקריפט, והוא מציג דיאלוג עם כל כותורות עם אותם הקודים, ובלחיצה הוא מגלגל המסמך לכותרת המבוקש.

Kenisot - כניסות

לעשות כניסות בקלות

ע"י הסקריפט אפשר לעשות כניסות לטקסט בתג, הרבה יותר קל מאופן המובנה בתג.

contents

לשלוף כותרות בתוך אותו מסמך

סקריפט לשלוף כל כותרות הפרק בתוך הטקסט עצמו, לפני כל פרק.

Locator - מְאַתֵר

לאתר קטע או טור במהירות

סקריפט שימושי לאתר קטע מסוים, טור מסוים או שורה מסיומת במהירות. גם אפשר לחפש מילים בתוך העמוד, הטור או הקטע.

GufPlus - גוף פלוס

להוסיף גוף ישר מדף התצוגה

הסקריפט מוסיף לחצנים מיוחדים ליד השורה, ועל ידיהם אפשר להוסיף/להפחית/להגדיר גוף, ישר מדף התצוגה.

Indipics

השילוב בין תג לאינדיזין - תמונות

סקריפט להדביק תמונות באינדיזיין על פי תמונות BMP שנשתלו בתג.

ForIndi

מאסטרים באינדיזין לפי הקודים בתג

עושים העימוד בתג והסקריפט מחיל מאסטרים לפי הקודים בתג

SortPara - מיון פסקאות

מיון פסקאות עפ"י סדר א"ב

ע"י הסקריפט אפשר למיין פסקאות עפ"י סדר א"ב, לפי סדר יורד או סדר עולה.

מעודכן
3.1

bottom of page